mobilstråling-hovedpine-stress-emf-esmog-ehs-mobilbeskyttelse-emfprotecktionpaint-

www.feltfrishop.dk

 

Besøg vor webbutik

(I vor webhandel finder du et udvalg af vore mest solgte produkter, kontakt os hvis ikke du fandt det du søgte)

 

 

 

Feltfri’s kompetenceområde er problemstillinger omkring el- og elektromagnetisme samt mobilstråling

Vor mission er at at skabe sundere og mindre belastede arbejdspladserogboliger.
Feltfri oplyser om de seneste forskningsresultater på området, rådgiver, opmåler og eneforhandler en række produkter til afskærmning.


Feltfri arbejder for at skabe sunde og belastningsfrie boliger og arbejdspladser

Hvemkan vi hjælpe og rådgive?

·Virksomheder og ansatte, sikkerhedsorganisationer beboer- og skolebestyrelser

·Personer med megen tid ved skærmterminaler

·Personer omgivet af el og elektroniske apparater

·Kontoransatte generelt med sænkning af feltniveauerne

·Naboer til mobilmaster

·Personer med el-allergi eller ved mistanke om el-allergi

Hvorfor bekymre sig om el- og magnetfelter?

·Fordi en stor mængde forskning viser biologiske effekter, når mennesket udsættes for stor eller konstant påvirkning. Forskningen er ikke entydig, hvilket den nok heller aldrig bliver da der er store interesser i at bagatellisere problemstillingen på området.

·Fordi en mængde nye sygdomme og lidelser er vokset i takt med væksten i ”elektrificeringen af samfundet” de seneste 25 år. Vi er omgivet af el, elektronik og mobilstråling overalt. Kroppens reparations-mekanismer får aldrig fred og ro. Det mener forskere svækker kroppens immunforsvar, og mængder af eksempler viser at de har ret.

·Flere og flere forskere og læger mener at der er en sammenhæng mellem helbred og el-felter/magnetfelter og mobilstråling. Den danske stat har afsat 30 millioner kroner til forskning alene i mobilstråling – i Europa er endnu større forskningsprojekter i gang

Hvad er resultatet af en sænkning af de elektromagnetiske felter?

·Større tryghed for ledelse og ansatte (især gravide)

·Reelle fysiske forbedringer (mindre hovedpine, træthed, hudirritiation, bedre søvnmønster m.m.)

·Bedre samarbejde mellem ledelse og ansatte – ledelsen ”gør” noget for de ansatte velbefindende

·Færre sygedage


Feltfri

·har professionelt måleudstyr for måling på skoler, institutioner, kontorer, boligforeninger

·vejleder beboerbestyrelser, skolebestyrelser, sikkerhedsorganisationer og private

·udarbejder rapporter med vejledninger til eventuel anbefalet dæmpning og forbedring

·kan fremvise dokumenteret referenceliste

·holder foredrag om sundhedsfarlig stråling i hverdagen.

·foretager opmåling af stråling fra mobilmaster

·foretager opmåling af vandårer og jordstråler

Kontakt Feltfri hvis du ønsker råd, vejledning og opmåling på din arbejdsplads eller i dit hjem!

 

 

 

Sidst opdateret den 12.02.2012